Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Home

Interesse voor een kamer in De Pastorie Westwoud?
Op 1 augustus 2014 hebben vier bewoners hun intrek genomen in De Pastorie. Op dit moment is er nog plaats voor nóg vier bewoners. Wanneer u, of één van uw naasten, interesse heeft in wonen in De Pastorie Westwoud dan kunt u dit kenbaar maken. U kunt contact opnemen met de zorgmanager Bernadette Post (06-461 688 91 of 0228 - 755 665) of via het kopje ‘Contact’ stuurt u ons een email. 

Meer informatie over wonen in De Pastorie Westwoud vindt u onder het kopje ‘Wonen’. 

Laatste bijeenkomst initiatiefgroep.

Oprichting stichting Kleinschalig Wonen Westwoud

Begin 2011 is een groep enthousiaste mensen uit Westwoud en omgeving om de tafel gaan zitten. Zij hebben de mogelijkheden onderzocht voor een kleinschalig woonproject in de voormalige pastorie van Westwoud. In januari 2012 is de stichting ‘Kleinschalig Wonen Westwoud’ opgericht. De initiatiefgroep heeft de volgende uitgangspunten: 

  • Ouderen uit de gemeente Drechterland en omgeving de mogelijkheid bieden om in het dorp te blijven wonen als zelfstandig wonen niet meer kan.
  • De mensen zullen wonen in een huiselijke omgeving. Dit betekent enerzijds een veilige omgeving met mogelijkheden voor noodzakelijke extra zorgbehoeften en dagbesteding. Anderzijds betekent het een gezellige woning met huiselijkheid en persoonlijke aandacht naar ieders behoefte. Het huis heeft een verzorgde uitstraling met voldoende mogelijkheden voor privacy voor de bewoners met dementie en hun familie. 

Samenwerking met De Woonschakel

Begin oktober 2012 heeft de stichting Kleinschalig Wonen Westwoud woningcorporatie De Woonschakel gevraagd te  participeren in het project. De Woonschakel bezit 5.600 woningen in de gemeenten Medemblik, Stede Broec, Drechterland en Koggenland. De corporatie wil herkenbaar zijn in de samenleving van West-Friesland en een gevarieerd woonmilieu aanbieden aan een breed publiek. Daarnaast heeft De Woonschakel in haar beleidsplan aangegeven zich proactief te willen inzetten voor ouderen die  zorg nodig hebben. Ondanks een periode van bezuinigingen binnen de corporatiesector, vindt zij dat dit soort projecten ruimte moeten krijgen. Particuliere kleinschalige wooninitiatieven zijn niet meer weg te denken als alternatief voor het wonen in een grote instelling. Op het project is dan ook direct positief gereageerd door de corporatie. De gesprekken tussen de stichting Kleinschalig Wonen Westwoud en De Woonschakel geven vertrouwen in dit mooie project in Westwoud.

Eind 2012 is de koopovereenkomst voor de aankoop van de pastorie getekend met de R.K. Parochie H. Martinus. Dit jaar zal met alle betrokken partijen, waaronder architect Peter Laan, de gemeente en de aannemer, hard gewerkt worden om de ambitie van het project waar te maken. De verwachting is dat medio 2014 de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen in de pastorie. Een prachtig project voor een mooi dorp!

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud

De stichting Kleinschalig Wonen Westwoud opgericht in januari 2012, is gezeteld in de gemeente Drechterland. De stichting stelt zich ten doel te voorzien in de woonbehoefte en zorg van personen die daar zelf niet goed toe in staat zijn, alles zonder winstoogmerk, een en ander in de ruimste zin van het woord. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder:
Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud
handelsregister nr. 54463319
rekeningnummer NL31RABO0171015541 


De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

Voorzitter: Mw. A.M.(Atie) Boekweit - Ooteman, werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige divisie Ouderen en ziekenhuispsychiatrie GGZ - NHN.  

Penningmeester: drs. Mw. D. P. M. (Frieda) Boekweit, financieel manager van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis/Nederland Kanker Instituut te Amsterdam.

Secretaris: Mw. I.A.A. (Ilona) Scholten - Leek, financieel administratief medewerker bij Mantel & Overtoom Notarissen.

Bestuurslid: Dhr. M.J.M. (Mike) Beemsterboer, werkzaam bij Bureau Beemsterboer.

Bestuurslid: Mw. T. (Trees) te Grotenhuis, werkzaam als coach-adviseur bij Zorginstelling Arkin Amsterdam.