Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Nieuws / Laatste nieuws uit de Pastorie

16-04-2016

Ook voor de bewoners van de Pastorie is het heel fijn dat de lente is begonnen. De duofiets kan uit de garage, de lammetjes geknuffeld. De kippen leggen weer eieren en het ruikt geregeld naar vers gemaaid gras.

We hebben afscheid moeten nemen van Bernadette Post. Het blijkt een pittige opgave het kleinschalig wonen en zorgen in al zijn verschillende aspecten goed te laten draaien, juist in deze tijd van nieuwe regelgeving en ontwikkelingen. In overleg met haar hebben we besloten haar contract niet te verlengen. We hebben gelukkig snel een passende opvolger gevonden. Op 2 mei verwelkomen we de nieuwe manager van de Pastorie. Haar naam is Erica van der Meulen.

Na bijna twee jaar blijkt dat qua wonen de Pastorie zijn bestaansrecht heeft bewezen. De huiselijke zorg aan kwetsbare ouderen in een mooie omgeving voorziet in een behoefte, de appartementen zijn altijd bezet. Vandaar dat we hebben besloten in overleg met eigenaar de Woonschakel in de ruimte die voor dagbesteding bedoeld was twee zit-slaapkamers te realiseren. Van het aanbod voor zinvolle, fijne dagbesteding heeft tot nog toe maar een paar deelnemers gebruik gemaakt. Deze mensen doen liever met de activiteiten van de Pastorie zelf mee, daar houden we de grote ruimte niet voor vrij. Mantelzorgers, zoals dat genoemd wordt, die even hun handen vrij willen om het te kunnen volhouden of mensen die alleen wonen en merken dat ze door hun beperkingen steeds meer alleen zijn, blijven van harte welkom!

Gelukkig hebben we een trouwe groep vrijwilligers die zich fantastisch inzetten voor de tuin, een stukje fietsen op de duofiets, samen koken, muziek en andere activiteiten. Maar we kunnen nog steeds uw hulp goed gebruiken. Belt u gerust om u op te geven.

Vriendelijke groet,
Atie Boekweit
Voorzitter Raad van Toezicht